MENU

Nedeľa 1. 2. 2015

O NÁS

Materská škola s právnou subjektivitou sa nachádza v  mestskej časti Bratislava - Ružinov, lokalita Trnávka.

Zabezpečuje predprimárne vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu.

Súčasťou materskej školy sú elokované pracoviská : Elokované triedy Rádiová ; Elokované triedy Západná.


ORGANIZÁCIA

Riaditeľka MŠ: Mgr. Lenka Murínová 

Zástupkyňa: Eva Kohutiarová

(MŠ Piesočná)

Zástupkyňa: Barbora Danihelová

 (ET Západná)

Zástupkyňa: Bc. Sandra Jelšíková

(ET Rádiová)

Vedúca školskej jedálne: Mária Doumenová  (MŠ Piesočná)

Vedúca školskej jedálne: Slávka Danielová  (ET Západná; ET Rádiová)


KONTAKTY

ADRESA : Materská škola

                   Piesočná 2

                   Bratislava

                   821 04

tel.č.: 02 / 434 20702

ADRESA : Elokované triedy

                   Západná 2

                   Bratislava

                   821 02

tel.č.: 02/43420370

ADRESA : Elokované triedy

                   Rádiová 52

                   Bratislava

                   821 04

tel.č.:  02/43337762

Vedúca školskej jedálne : Mária Doumenová - tel.č. : 02/43420465  (MŠ Piesočná)

Vedúca školskej jedálne : Slávka Danielová - tel.č. :  02/43423201  (ET Západná) 02/43337762  (ET Rádiová)


WEB

WEB : www.piesocna2.edupage.sk     

/ admin - joluška.N /  

E-MAIL : piesocna@mail.telekom.sk

MATERSKÁ ŠKOLA PIESOČNÁ 2

         VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE 

                                                                                      

NOVINKY

 • KARNEVAL

  KEDY? - 18.02. 2015

  KDE?   - v našej materskej škole

  ČAS?   - v dopoludňajších hodinách

  VSTUPNÉ? - maska, úsmev a dobrá nálada

   

  Karnevalové šantenie bude spojené aj s fotografovaním, preto prosíme rodičov nahlásiť záujem triednym p.učiteľkám.                                                                                                                                         

 • BRIGÁDA

  V mene všetkých detí, zamestnancov a pani riaditeľky veľmi pekne ďakujeme za pomoc na sobotňajšej brigáde/24.01./ týmto rodičom:

  p.Micenko, p.Suchánek, p.Brezina, p.Karapin a p.Noskovič a p.Trajanovi ďakujeme za zakúpenie 3 lavičiek na školský dvor.

 • Jedálny lístok

  Milí rodičia, na stránke pribudla novinka

 • Sponzorské dary - 2014/2015 - 1. polrok

   

  Ďakujeme všetkým rodičom :-)

   

  SPONZORI.pdf

 • ZBER PET fliaš

  Milí rodičia,

  zber PET fliaš, obalov od mlieka a džúsu, je pre naše deti celoročná úloha, nakoľko jej splnením sa môžeme zúčastňovať zaujímavých akcií organizovaných OLO, a.s.