MENU

Piatok 27. 11. 2015

O NÁS

Materská škola s právnou subjektivitou sa nachádza v  mestskej časti Bratislava - Ružinov, lokalita Trnávka.

Zabezpečuje predprimárne vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu.

Súčasťou materskej školy sú elokované pracoviská : Elokované triedy Rádiová ; Elokované triedy Vietnamská


ORGANIZÁCIA

Riaditeľka MŠ: Mgr. Lenka Murínová 

Zástupkyňa: Eva Kohutiarová

(MŠ Piesočná)

Zástupkyňa: Bc. Sandra Jelšíková

(ET Rádiová 52)

Zástupkyňa: Mgr. Vlasta Sedláková

(ET Vietnamská 13)

Vedúca školskej jedálne: 

Mária Doumenová - MŠ Piesočná,

                               - ET Rádiová,

Veronika Šarmírová - ET Vietnamská

 


KONTAKTY

ADRESA : Materská škola

                   Piesočná 2

                   Bratislava

                   821 04

tel.kontakt: 02  43 42 07 02

                      0911 954 829

Vedúca školskej jedálne :

Mária Doumenová 02 43 42 04 65   

                               0911 015 257

 

ADRESA : Elokované triedy

                   Rádiová 52

                   Bratislava

tel.kontakt:  02 43 33 77 62

                       0911 011 537

Vedúca školskej jedálne :

 

 

ADRESA: Elokované triedy

                 Vietnamská 13

                 Bratislava

tel.kontakt: 0911 011 535

Vedúca školskej jedálne ZŠ Vrútocká:

 Veronika Šarmírová  02 43 42 37 15

                                     0905 234 568

 


WEB

WEB : www.piesocna2.edupage.sk     

 admin - uč. Natalka

E-MAIL : piesocna@mail.telekom.sk

MATERSKÁ ŠKOLA PIESOČNÁ 2

         VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE 

                                                                                      

NOVINKY

 • Muzikohranie-november

 • Akcie na mesiac November

  Akcie na mesiac November

  (MŠ Piesočná)

 • Školský rok 2015/2016

  Milí rodičia,

  02. 09. 2015 začal nový školský rok 2015/2016.

  Budova Materskej školy Piesočná 2

  má rozdelenie tried: pravá strana - 2.trieda, 4.trieda, 6.trieda

 • ZBER PET fliaš

  Milí rodičia,

  zber PET fliaš, obalov od mlieka a džúsu, je pre naše deti celoročná úloha, nakoľko jej splnením sa môžeme zúčastňovať zaujímavých akcií organizovaných OLO, a.s.

 • MUZIKOHRANIE

  Tvorivé muzikohranie od 1.10.2014

  OZ rodičov a priateľov MŠ Piesočná získalo prostriedky z grantu MČ Ružinov na nákup hudobných nástrojov a realizáciu celoročnej kreatívnej aktivity Muzikohranie. Viac informácií v sekcii Občianske združenie.