MENU

Piatok 29. 8. 2014

O NÁS

Materská škola s právnou subjektivitou sa nachádza v  mestskej časti Bratislava - Ružinov, lokalita Trnávka.

Zabezpečuje predprimárne vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu.

Súčasťou materskej školy sú elokované pracoviská : Elokované triedy Rádiová ; Elokované triedy Západná.


ORGANIZÁCIA

Riaditeľka MŠ: Mgr. Lenka Murínová 

Zástupkyňa: Eva Kohutiarová (MŠ Piesočná)

Zástupkyňa: Ľuboslava Ort-Mertlová (ET Západná)

Zástupkyňa: Bc. Sandra Jelšíková (ET Rádiová)

Vedúca školskej jedálne: Mária Doumenová  (MŠ Piesočná)

Vedúca školskej jedálne: Slávka Danielová  (ET Západná; ET Rádiová)


KONTAKTY

ADRESA : Materská škola

                   Piesočná 2

                   Bratislava

                   821 04

tel.č.: 02 / 434 20702

ADRESA : Elokované triedy

                   Západná 2

                   Bratislava

                   821 02

tel.č.: 02/43420370

ADRESA : Elokované triedy

                   Rádiová 52

                   Bratislava

                   821 04

tel.č.:  02/43337762

Vedúca školskej jedálne : Mária Doumenová - tel.č. : 02/43420465  (MŠ Piesočná)

Vedúca školskej jedálne : Slávka Danielová - tel.č. :  02/43423201  (ET Západná) 02/43337762  (ET Rádiová)


WEB

WEB : www.piesocna2.edupage.sk     

/ admin - joluška.N /  

E-MAIL : piesocna@mail.telekom.sk

             VITAJTE NA STRÁNKE

               MATERSKEJ ŠKOLY

                     PIESOČNÁ 2

                            

NOVINKY

 • Prerušenie prevádzky Materskej školy v dňoch 25.-28.08.2014

  Upozorňujeme rodičov na prerušenie prevádzky v dňoch 25.-28.08.2014 z dôvodu prípravy priestorov na nový školský rok, oznam bol uverejnený ešte začiatkom júna v sekcii Prerušenie prevádzky Materskej školy počas letných prázdnin.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • HĽADÁME p.učiteľky

  MŠ Piesočná hľadá 2 učiteľky na elokované triedy Západná ul. od 1.9.2014 do novootvorenej triedy

 • Poďakovanie sponzorom Materskej školy

 • www.olompiáda.sk

  http://www.olompiada.sk/