MENU

Streda 7. 10. 2015

O NÁS

Materská škola s právnou subjektivitou sa nachádza v  mestskej časti Bratislava - Ružinov, lokalita Trnávka.

Zabezpečuje predprimárne vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu.

Súčasťou materskej školy sú elokované pracoviská : Elokované triedy Rádiová ; Elokované triedy Vietnamská


ORGANIZÁCIA

Riaditeľka MŠ: Mgr. Lenka Murínová 

Zástupkyňa: Eva Kohutiarová

(MŠ Piesočná)

Zástupkyňa: Bc. Sandra Jelšíková

(ET Rádiová 52)

Zástupkyňa: Mgr. Vlasta Sedláková

(ET Vietnamská 13)

Vedúca školskej jedálne: 

Mária Doumenová  (MŠ Piesočná + ET Rádiová), Veronika Šarmírová (Elokované triedy Vietnamská)

 


KONTAKTY

ADRESA : Materská škola

                   Piesočná 2

                   Bratislava

                   821 04

tel.kontakt: 02  43 42 07 02

                      0911 954 829

Vedúca školskej jedálne :

Mária Doumenová 02 43 42 04 65   

 

ADRESA : Elokované triedy

                   Rádiová 52

                   Bratislava

tel.kontakt:  02 43 33 77 62

Vedúca školskej jedálne :

Mária Doumenová  02 43 42 04 65  

 

ADRESA: Elokované triedy

                 Vietnamská 13

                 Bratislava

     tel.kontakt: 0911 011 535

             (Materská škola)

 

                    02 43 42 37 15

  (vedúca školskej jedálne ZŠ Vrútocká)

 


WEB

WEB : www.piesocna2.edupage.sk     

/ admin - uč.Jolana Noskovičová

mail noskovicova63@gmail.com/  

E-MAIL : piesocna@mail.telekom.sk

MATERSKÁ ŠKOLA PIESOČNÁ 2

         VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE 

                                                                                      

NOVINKY