MENU

Sobota 25. 10. 2014

O NÁS

Materská škola s právnou subjektivitou sa nachádza v  mestskej časti Bratislava - Ružinov, lokalita Trnávka.

Zabezpečuje predprimárne vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu.

Súčasťou materskej školy sú elokované pracoviská : Elokované triedy Rádiová ; Elokované triedy Západná.


ORGANIZÁCIA

Riaditeľka MŠ: Mgr. Lenka Murínová 

Zástupkyňa: Eva Kohutiarová (MŠ Piesočná)

Zástupkyňa: Ľuboslava Ort-Mertlová (ET Západná)

Zástupkyňa: Bc. Sandra Jelšíková (ET Rádiová)

Vedúca školskej jedálne: Mária Doumenová  (MŠ Piesočná)

Vedúca školskej jedálne: Slávka Danielová  (ET Západná; ET Rádiová)


KONTAKTY

ADRESA : Materská škola

                   Piesočná 2

                   Bratislava

                   821 04

tel.č.: 02 / 434 20702

ADRESA : Elokované triedy

                   Západná 2

                   Bratislava

                   821 02

tel.č.: 02/43420370

ADRESA : Elokované triedy

                   Rádiová 52

                   Bratislava

                   821 04

tel.č.:  02/43337762

Vedúca školskej jedálne : Mária Doumenová - tel.č. : 02/43420465  (MŠ Piesočná)

Vedúca školskej jedálne : Slávka Danielová - tel.č. :  02/43423201  (ET Západná) 02/43337762  (ET Rádiová)


WEB

WEB : www.piesocna2.edupage.sk     

/ admin - joluška.N /  

E-MAIL : piesocna@mail.telekom.sk

MATERSKÁ ŠKOLA PIESOČNÁ 2

         VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE 

                                                                                          

NOVINKY

 • VÝSTAVKA ovocia a zeleniny

  Milí rodičia,

  nastal čas zberu úrody v záhradách, s deťmi plánujeme zútulniť prostredie šatní a tried výstavkou, potešíte všetkých ak prispejete akýmkoľvek ovocím, zeleninkou... Ďakujeme za spoluprácu :-)

 • MUZIKOHRANIE

  Tvorivé muzikohranie od 1.10.2014

  OZ rodičov a priateľov MŠ Piesočná získalo prostriedky z grantu MČ Ružinov na nákup 

 • 22. 9. 2014

  Ďakujeme rodičom 3.triedy za pomoc pri zrýľovaní nevyužitej plochy v areáli Materskej školy v sobotu 20.09., ktorá sa následne využila na výsadbu jahôd, neskôr zeleninky atp...Ďakujeme za zapožičanie náradia a poskytnutie sadeníc jahôd.

  Rodičom detí 1. a 2. triedy patrí srdečné poďakovanie pri ďalšom zrýľovaní v sobotu dňa 11.10. + pri skladaní dvoch nových domčekov a stolíka, ktoré budú deťmi využité na školskom dvore.

 • Poďakovanie sponzorom Materskej školy

 • www.olompiáda.sk

  http://www.olompiada.sk/