MENU

Utorok 23. 9. 2014

O NÁS

Materská škola s právnou subjektivitou sa nachádza v  mestskej časti Bratislava - Ružinov, lokalita Trnávka.

Zabezpečuje predprimárne vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu.

Súčasťou materskej školy sú elokované pracoviská : Elokované triedy Rádiová ; Elokované triedy Západná.


ORGANIZÁCIA

Riaditeľka MŠ: Mgr. Lenka Murínová 

Zástupkyňa: Eva Kohutiarová (MŠ Piesočná)

Zástupkyňa: Ľuboslava Ort-Mertlová (ET Západná)

Zástupkyňa: Bc. Sandra Jelšíková (ET Rádiová)

Vedúca školskej jedálne: Mária Doumenová  (MŠ Piesočná)

Vedúca školskej jedálne: Slávka Danielová  (ET Západná; ET Rádiová)


KONTAKTY

ADRESA : Materská škola

                   Piesočná 2

                   Bratislava

                   821 04

tel.č.: 02 / 434 20702

ADRESA : Elokované triedy

                   Západná 2

                   Bratislava

                   821 02

tel.č.: 02/43420370

ADRESA : Elokované triedy

                   Rádiová 52

                   Bratislava

                   821 04

tel.č.:  02/43337762

Vedúca školskej jedálne : Mária Doumenová - tel.č. : 02/43420465  (MŠ Piesočná)

Vedúca školskej jedálne : Slávka Danielová - tel.č. :  02/43423201  (ET Západná) 02/43337762  (ET Rádiová)


WEB

WEB : www.piesocna2.edupage.sk     

/ admin - joluška.N /  

E-MAIL : piesocna@mail.telekom.sk

MATERSKÁ ŠKOLA PIESOČNÁ 2

         VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE 

                                                                               

NOVINKY

 • 22. 9. 2014

  Ďakujeme rodičom 3.triedy za pomoc pri zrýľovaní nevyužitej plochy v areáli Materskej školy v sobotu 20.09., ktorá sa následne využije na výsadbu jahôd, zeleninky atp...privítame vaše nápady a prípadnú ďalšiu pomoc, hlavne sa obraciame na rodičov 1.triedy, plánujeme od jari využiť plochu na výsadbu kvietkov - záujemcovia, prihláste sa prosím u p.učiteliek v 1.triede, kde vám budú poskytnuté ďalšie podrobné informácie.

 • Milí rodičia,

  v mene vašich detí Vás prosíme o pomoc:

  Aby sme sa mohli dňa 25.9.2014 zúčastniť návštevy ZOO bezplatne, máme od OLA podmienku vyzbierať do 23.9.2014  päť žltých mechov označených logom OLA  -  PET fľašami a obalmi,napr. od mlieka alebo džúsu (v mechu musia byť potlačené).

 • Zadelenie tried v šk.roku 2014/2015

  Ľavý vchod -    1.trieda dole na prízemí

                            3.trieda hore na poschodí vľavo

                            5.trieda hore na poschodí vpavo

 • Poďakovanie sponzorom Materskej školy

 • www.olompiáda.sk

  http://www.olompiada.sk/