MENU

Nedeľa 26. 4. 2015

O NÁS

Materská škola s právnou subjektivitou sa nachádza v  mestskej časti Bratislava - Ružinov, lokalita Trnávka.

Zabezpečuje predprimárne vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu.

Súčasťou materskej školy sú elokované pracoviská : Elokované triedy Rádiová ; Elokované triedy Západná.


ORGANIZÁCIA

Riaditeľka MŠ: Mgr. Lenka Murínová 

Zástupkyňa: Eva Kohutiarová

(MŠ Piesočná)

Zástupkyňa: Barbora Danihelová

 (ET Západná)

Zástupkyňa: Bc. Sandra Jelšíková

(ET Rádiová)

Vedúca školskej jedálne: Mária Doumenová  (MŠ Piesočná)

Vedúca školskej jedálne: Slávka Danielová  (ET Západná; ET Rádiová)


KONTAKTY

ADRESA : Materská škola

                   Piesočná 2

                   Bratislava

                   821 04

tel.č.: 02 / 434 20702

ADRESA : Elokované triedy

                   Západná 2

                   Bratislava

                   821 02

tel.č.: 02/43420370

ADRESA : Elokované triedy

                   Rádiová 52

                   Bratislava

                   821 04

tel.č.:  02/43337762

Vedúca školskej jedálne : Mária Doumenová - tel.č. : 02/43420465  (MŠ Piesočná)

Vedúca školskej jedálne : Slávka Danielová - tel.č. :  02/43423201  (ET Západná) 02/43337762  (ET Rádiová)


WEB

WEB : www.piesocna2.edupage.sk     

/ admin - joluška.N /  

E-MAIL : piesocna@mail.telekom.sk

MATERSKÁ ŠKOLA PIESOČNÁ 2

         VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE 

                                                                                      

NOVINKY

 • Smetiarsky kurz

  Abraka-dabraka a z našich škôlkárov sa stali smetiari - vo štvrtok 23. 04. sme mali možnosť vďaka p.Kerpánovej a OLO zúčastniť sa s deťmi 1. a 2. triedy  akcie, ktorá bola pre deti neskutočným zážitkom ,malo to dynamiku, efekt, ostáva iba veľmi pekne poďakovať všetkým organizátorom. 

 • BESEDA so spisovateľom

  V piatok 17. apríla navštívil našu materskú školu pán spisovateľ Peter Stoličný.

  Deti si odniesli z besedy neskutočný zážitok a pán spisovateľ sa s nimi rád aj odfotografoval ;-)

  FOTO nájdete v albume:

 • ROZHODNUTIA

   

   

   

   

   

   

   

  Po prerokovaní s MČ Ružinov, Materská škola Piesočná 2, Bratislava, bude vydávať rozhodnutia o / prijatí - neprijatí dieťaťa do materskej školy/ dňa 30.04.2015 od 08.00 do 15.00 h. na podpis.

 • MUZIKOHRANIE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  FOTOGRAFIE Z MUZIKOHRANIA NÁJDETE NA:

  https://www.facebook.com/pages/Muzikohranie-v-M%C5%A0-Pieso%C4%8Dn%C3%A1/516395815130133?fref=ts

 • Jedálny lístok

  Milí rodičia, na stránke pribudla novinka