MENU

 • VÝSTAVKA ovocia a zeleniny

  Milí rodičia,

  nastal čas zberu úrody v záhradách, s deťmi plánujeme zútulniť prostredie šatní a tried výstavkou, potešíte všetkých ak prispejete akýmkoľvek ovocím, zeleninkou v minimálnom množstve . Ďakujeme za spoluprácu :-) 

                                                           

 • MUZIKOHRANIE

  Tvorivé muzikohranie od 1.10.2014

  OZ rodičov a priateľov MŠ Piesočná získalo prostriedky z grantu MČ Ružinov na nákup 

  hudobných nástrojov a realizáciu celoročnej kreatívnej aktivity Muzikohranie. Viac informácií v sekcii Občianske združenie.

 • 22. 9. 2014

  Ďakujeme rodičom 3.triedy za pomoc pri zrýľovaní nevyužitej plochy v areáli Materskej školy v sobotu 20.09., ktorá sa následne využila na výsadbu jahôd, neskôr zeleninky atp...Ďakujeme za zapožičanie náradia a poskytnutie sadeníc jahôd.

  Rodičom detí 1. a 2. triedy patrí srdečné poďakovanie pri ďalšom zrýľovaní v sobotu dňa 11.10. + pri skladaní dvoch nových domčekov a stolíka, ktoré budú deťmi využité na školskom dvore.

 • Poďakovanie sponzorom Materskej školy

 • www.olompiáda.sk

  http://www.olompiada.sk/