MENU

 • Mikuláš

  Dňa 5.12. 2014 v dopoludňajších hodinách zavíta aj do našej materskej školy Mikuláš ... a možno nepríde sám...

 • ZBER PET fliaš

  Milí rodičia,

  zber PET fliaš, obalov od mlieka a džúsu, je pre naše deti celoročná úloha, nakoľko jej splnením sa môžeme zúčastňovať zaujímavých akcií organizovaných OLO, a.s.

  Preto prosíme, pomôžte nám plniť túto úlohu, ďakujeme

                                                      VAŠE DETI

 • Prerušenie prevádzky materskej školy

  Oznamujeme rodičom prerušenie prevádzky našej materskej školy počas zimných prázdnin v termíne od 22.12. 2014 do 06.01. 2015. Prevádzka materskej školy začína dňa 07.01. 2015.

  Informácie o náhradnej materskej škole u tr.učiteliek.

 • MUZIKOHRANIE

  Tvorivé muzikohranie od 1.10.2014

  OZ rodičov a priateľov MŠ Piesočná získalo prostriedky z grantu MČ Ružinov na nákup hudobných nástrojov a realizáciu celoročnej kreatívnej aktivity Muzikohranie. Viac informácií v sekcii Občianske združenie.

 • Poďakovanie sponzorom Materskej školy

 • www.olompiáda.sk

  http://www.olompiada.sk/