MENU

 • 28. marec - Deň učiteľov

  Chyby prvej výchovy nás sprevádzajú celým životom, preto najdôležitejšia stráž ľudského pokolenia je v kolíske. (J.A. Komenský)

  K dnešnému sviatku prajeme všetkým učiteľom hlavne pevné zdravie, veľa tvorivosti a elánu.

 • Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

 • BRIGÁDA

  V mene všetkých detí, zamestnancov a pani riaditeľky veľmi pekne ďakujeme za pomoc na sobotňajšej brigáde/24.01./ týmto rodičom:

  p.Micenko, p.Suchánek, p.Brezina, p.Karapin a p.Noskovič a p.Trajanovi ďakujeme za zakúpenie 3 lavičiek na školský dvor.

   

 • Jedálny lístok

  Milí rodičia, na stránke pribudla novinka

  v MENU - JEDÁLNY LÍSTOK

 • Sponzorské dary - 2014/2015 - 1. polrok

   

  Ďakujeme všetkým rodičom :-)

   

  SPONZORI.pdf

 • ZBER PET fliaš

  Milí rodičia,

  zber PET fliaš, obalov od mlieka a džúsu, je pre naše deti celoročná úloha, nakoľko jej splnením sa môžeme zúčastňovať zaujímavých akcií organizovaných OLO, a.s.

  Preto prosíme, pomôžte nám plniť túto úlohu, ďakujeme

                                                      VAŠE DETI

 • MUZIKOHRANIE

  Tvorivé muzikohranie od 1.10.2014

  OZ rodičov a priateľov MŠ Piesočná získalo prostriedky z grantu MČ Ružinov na nákup hudobných nástrojov a realizáciu celoročnej kreatívnej aktivity Muzikohranie. Viac informácií v sekcii Občianske združenie.

 • www.olompiáda.sk

  http://www.olompiada.sk/