MENU

 • Prerušenie prevádzky Materskej školy v dňoch 25.-28.08.2014

  Upozorňujeme rodičov na prerušenie prevádzky v dňoch 25.-28.08.2014 z dôvodu prípravy priestorov na nový školský rok, oznam bol uverejnený ešte začiatkom júna v sekcii Prerušenie prevádzky Materskej školy počas letných prázdnin.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • HĽADÁME p.učiteľky

  MŠ Piesočná hľadá 2 učiteľky na elokované triedy Západná ul. od 1.9.2014 do novootvorenej triedy

  kontakt: piesocna@mail.telekom.sk

  t.č. 0911954829

        0243420702

 • Poďakovanie sponzorom Materskej školy

 • www.olompiáda.sk

  http://www.olompiada.sk/